Navigace

Levné ubytování
Kvalitní ubytování za rozumné peníze v DE/AT/CH.
www.booking.com

Kvalitní, odborné překlady do němčiny od Překlady s.r.o.

EKO Překlady s.r.o. - rychlé a kvalitní překlady z/do němčiny

Partneři

Speciální znaky

Österreichisches Sprachdiplom

Rakouská jazyková zkouška "Österreichisches Sprachdiplom - ÖSD" je kvalitní, mezinárodně uznávaná zkouška. Splňuje mezinárodní směrnice - Rady Evropy - a je dokladem o znalostech německého jazyka s mezinárodním významem. Rakouský jazykový diplom z německého jazyka je běžně uznáván při hledání práce v Evropě a při přijímacích zkouškách na zahraniční vysoké školy.

Přehled jednotlivých jazykových zkoušek ÖSD:

Jazyková zkouška ÖSD KID 1

Cílem je přezkoušení jazykových schopností dětí a mládeže v oblasti základní každodenní komunikace.
Zkouší se dovednosti čtení, poslechu, psaní a mluvení – důraz je na této úrovni kladen na porozumění

Úroveň Rada Evropy
začátečníci A1

Jazyková zkouška ÖSD KID 2

Zkouška ÖSD KID 2 hodnotí jazykové kompetence dětí a mládeže v oblasti každodenní komunikace, v soukromém životě, ve škole a při částečně oficiálních situacích.
Zkouší se dovednosti čtení, poslechu, psaní a mluvení – důraz je na této úrovni kladen na porozumění.

Úroveň Rada Evropy
začátečníci A2

Jazyková zkouška ÖSD A2 Grundstufe Deutsch

Uchazeč by měl být schopný komunikovat na elementární úrovni, v běžných situacích každodenního života. Podstatu zkoušky tvoří recepční schopnosti, umožňující základní komunikaci.
Zkouška na základním stupni představuje doklad o jazykové kompetenci při činnostech a povoláních, kde postačuje schopnost komunikace na základní úrovni.

Úroveň Rada Evropy
začátečníci A2

Jazyková zkouška ÖSD B1 Zertifikat Deutsch

Uchazeč by měl být schopný zvládnout běžné situace a základní komunikaci v zaměstnání. Podstatou této zkoušky je komunikace, kde se hodnotí i formální správnost.
Zertifikat Deutsch představuje dostatečný doklad o znalostech německého jazyka jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru a nabízí majitelům diplomu lepší šance při hledání zaměstnání.

Úroveň Rada Evropy
mírně pokročilý B1

Jazyková zkouška ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch

Uchazeč by měl schopný se detailně a jasně vyjádřit k nejrůznějším tématům, spontánně reagovat na rodilého mluvčího a plynně s ním hovořit.
Zkouška B2 Mittelstufe Deutsch může pro některé rakouské vysoké školy sloužit jako doklad o dosažených jazykových znalostech dostačujících pro přijetí ke studiu.

Úroveň Rada Evropy
pokročilý B2

Jazyková zkouška ÖSD C1 Oberstufe Deutsch

Uchazeč by měl být schopný v širších souvislostech komunikovat v nejrůznějších situacích společenského a pracovního života.
Zkouška C1 Oberstufe Deutsch je určena především pro ty, kteří chtějí studovat na některé z univerzit v německy hovořících zemích.

Úroveň Rada Evropy
velmi pokročilý C1

Jazyková zkouška ÖSD C2 Wirtschaftssprache Deutsch

Tato zkouška, která je připravovaná ve spolupráci s Rakouskou hospodářskou komorou. Předpokládá kromě vysoké jazykové úrovně (ÖSD-C1 Oberstufe) i odborné jazykové znalosti v hospodářské oblasti.
Zkouška představuje výhody pro osoby, které chtějí využít znalosti německého jazyka v zaměstnání s hospodářským zaměřením , případně které chtějí studovat obory s podobným zaměřením a získat tak lepší kvalifikaci.

Úroveň Rada Evropy
expert C2

Související odkazy

Zde najdete různé odkazy, které souvisejí s jazykovou zkouškou ÖSD:

Novinky


Levné a rychlé překlady do němčiny od agentury Překlady Ihned.

Precizní překlady do němčiny za skvělé ceny od Mojeněmčina.cz

Online kurz z Němčiny

Nejčtenější testy