Navigace

Levné ubytování
Kvalitní ubytování za rozumné peníze v DE/AT/CH.
www.booking.com

Kvalitní, odborné překlady do němčiny od Překlady s.r.o.

EKO Překlady s.r.o. - rychlé a kvalitní překlady z/do němčiny

Partneři

Speciální znaky

Goethe Institut

Goethe Institut v Praze nabízí řadu mezinárodně uznaných jazykových zkoušek z němčiny, které Vám mohou moci jak při studiu v zahraničí, tak při získání lepšího zaměstnání.

Přehled jednotlivých jazykových zkoušek na Goethe Institutu:

Jazyková zkouška Fit in Deutsch 1

Cílem je přezkoušení jazykových schopností dětí a mládeže v oblasti základní každodenní komunikace.

Úroveň Rada Evropy
začátečník A1

Jazyková zkouška Fit in Deutsch 2

Cílem je přezkoušení jazykových schopností dětí a mládeže v oblasti základní každodenní komunikace.

Úroveň Rada Evropy
začátečník A2

Jazyková zkouška Start Deutsch 1

Uchazeč by měl být schopný se informovat o věcech každodenního života a jednoduše se domluvit v běžných situacích.

Úroveň Rada Evropy
začátečník A1

Jazyková zkouška Start Deutsch 2

Uchazeč by měl být schopný se informovat o věcech každodenního života a jednoduše se domluvit v běžných situacích.

Úroveň Rada Evropy
začátečník A2

Jazyková zkouška Zertifikat Deutsch für Jugendliche

Složením této zkoušky prokazuje uchazeč solidní (základní) znalosti německého hovorového jazyka, které mu umožňují jazykově zvládnout všechny důležité situace každodenního života.

Úroveň Rada Evropy
mírně pokročilý B1

Jazyková zkouška Zertifikat Deutsch

Složením zkoušky k získání osvědčení Zertifikat Deutsch (ZD) prokazujete základní znalosti německého hovorového jazyka, které Vám umožňují jazykově se orientovat ve všech důležitých situacích běžného života.
Touto celosvětově uznávanou zkouškou prokazujete, že ovládáte podstatné gramatické struktury jazyka, jste schopni dorozumět se v běžných životních situacích a zúčastnit se rozhovoru. Dokážete rovněž ústně i písemně pojednat o jednoduchých záležitostech a porozumět textům s běžnými tématy.

Úroveň Rada Evropy
mírně pokročilý B1

Jazyková zkouška Goethe-Zertifikat B2

Osvědčením o zkoušce Goethe-Zertifikat B2 prokazujete dobré znalosti německého spisovného jazyka.
Tyto jazykové znalosti Vám umožňují obšírně a správně se vyjadřovat k mnoha tématům, a to ústně i písemně, a porozumět i obtížnějším textům.

Úroveň Rada Evropy
mírně pokročilý B1

Zertifikat Deutsch für den Beruf

Tímto osvědčením prokazujete, že se dokážete dorozumět v běžných pracovních situacích.
Dokážete porozumět jednoduchým hospodářským textům, napsat standardní dopis a náležitě reagovat v běžných pracovních rozhovorech.

Úroveň Rada Evropy
středně pokročilý B2

Jazyková zkouška Goethe-Zertfikat C1

Osvědčením o zkoušce Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) prokazujete, že máte dobré znalosti německého spisovného jazyka. Tyto jazykové znalosti Vám umožňují obšírně a správně se vyjadřovat k mnoha tématům, a to ústně i písemně, a porozumět i obtížnějším textům.
Goethe-Zertifikat C1 (dříve ZMP) je celosvětově velmi známá a zaměstnavatelé ve velmi mnoha zemích si jí vysoce cení jako dokladu o všeobecných znalostech německého jazyka na pokročilé úrovni. Vysvědčení o složení Goethe Zertifikat C1 osvobozuje v mnoha kurzech, připravujících na vysokoškolské studium a na některých německých vysokých školách od přijímací zkoušky z německého jazyka.

Úroveň Rada Evropy
pokročilý C1

Prüfung Wirtschaftsdeutsch

Mezinárodní zkouškou z hospodářské němčiny (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International – PWD) prokazujete, že se dokážete písemně i ústně na vyšší úrovni dorozumět v německém jazyce o profesních a hospodářských záležitostech.
Osvědčení o složení zkoušky PWD se celosvětově těší vysokému stupni uznání v obchodním životě a v průmyslu.

Úroveň Rada Evropy
pokročilý C1

Zentrale Oberstufenprüfung

Osvědčením o Centrální zkoušce vyššího stupně (Zentrale Oberstufenprüfung – ZOP) prokazujete, že máte diferencované znalosti německého spisovného jazyka. Tyto jazykové znalosti Vám umožňují porozumět obtížným textům a obratně se vyjadřovat, a to ústní i písemnou formou.
Zkouška ZOP je hodnocena jako osvědčení o kvalifikovaném zvládnutí německého jazyka v profesním životě. Osvědčení o složení zkoušky ZOP osvobozuje na německých vysokých školách od jazykové přijímací zkoušky.

Úroveň Rada Evropy
velmi pokročilý C2

Kleines deutsches Sprachdiplom

Malým německým jazykovým diplomem (Kleines Deutsches Sprachdiplom – KDS) prokazujete, že diferencovaně ovládáte nadregionální německý spisovný jazyk. Dokážete porozumět náročným autentickým (převážně literárním) textům a umíte se obratně vyjadřovat písemnou i ústní formou.
Tato zkouška odpovídá stupněm obtížnosti Centrální zkoušce vyššího stupně (ZOP), avšak navíc dokládá, že máte přehled o různých oblastech německé kultury a znalosti o zemi.

Úroveň Rada Evropy
velmi pokročilý C2

Großes deutsches Sprachdiplom

Velkým německým jazykovým diplomem (Großes Deutsches Sprachdiplom – GDS) prokazujete, že Vaše znalosti německého jazyka jsou téměř na úrovni rodilého mluvčího.

Úroveň Rada Evropy
expert > C2

Související odkazy

Zde najdete různé odkazy, které souvisejí s jazykovou zkouškou na Goethe Institutu:

Novinky


Levné a rychlé překlady do němčiny od agentury Překlady Ihned.

Precizní překlady do němčiny za skvělé ceny od Mojeněmčina.cz

Online kurz z Němčiny

Nejčtenější testy