Navigace

Levné ubytování
Kvalitní ubytování za rozumné peníze v DE/AT/CH.
www.booking.com

Partneři

Speciální znaky

ÚvodTestyDoplňování slov ISloveso - Podstatné jméno II

Sloveso - Podstatné jméno II

Odvoďte z uvedeného slovesa příslušné podstatné jméno.

Úroveň: středně pokročilý

  1. informieren - informovat - die  - informace
  2. begegnen - někoho potkat - die  - setkání
  3. entdecken - objevit - die  - objev
  4. gespannt sein -být napjatý - die  - napětí
  5. drücken - stisknout - der  - tlak
  6. streiten - hádat se - der  - hádka
  7. beweisen - dokazovat - der  - důkaz
  8. fühlen - cítit - das  - pocit
  9. zielen - mířit - das  - cíl
  10. wirken - působit - die - účinek, působení
Online kurz z Němčiny
 


Další testy v sekci:

Nepřímá řeč v němčině II
Porozumění německému textu 1
Nepřímá řeč v němčině
Zvratná zájmena v němčině
Lokální předložky v němčině

Novinky

Levné a rychlé překlady do němčiny od agentury Překlady Ihned.

Online kurz z Němčiny

Nejčtenější testy